Կենտրոն մասնաճյուղի դադարեցում

Մասնաճյուղի գործունեության հետ կապված հարցերով կարող եք դիմել Ընկերության Գլխամասային գրասենյակ, իսկ մասնաճյուղում սպասարկվող վարկերի դիմաց վճարումները կարող եք իրականացնել ինչպես Ընկերության սպասարկման այլ գրասենյակներում, այնպես էլ բանկերում գտնվող ընկերության հաշիվների միջոցով: