«Մայկրեդիտը» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն չի կիրառի տույժեր և տուգանքներ

տարածքային զինկոմիսարիատների կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա ուշացում ՉԵՆ համարվի և ՉԵՆ արտացոլվի վարկային ռեգիստրում, տույժեր և տուգանքներ տվյալ ժամանակահատվածի համար ՉԵՆ ԿԻՐԱՌՎԻ։