Վարկերի վճարում TelCell տերմինալների միջոցով

Վճարման եղանակներին կարող եք ծանոթանալ TelCell ընկերության կայքում http://mytelcell.telcell.am հղումով: Վճարում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է Ձեր վարկի անհատական վարկային կոդը: Եթե չգիտեք Ձեր վարկային կոդը, խնդրում ենք մոտենալ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ սպասարկման գրասենյակներ: Շնորհակալություն մեր ծառայություններից օգտվելու համար: