Նոր Համագործակցություն

“ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը 09.07.2013թ.-ին “Բնակարան Երիտասարդներին” վերավարկավորող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքեց համագործակցության պայմանագիր, որի ներքո “ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ տարածքում կտրամադրի հիփոթեքային վարկեր երիտասարդ ընտանիքներին: