Նոր Համագործակցություն “Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն”

“ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը 27.08.2013թ.-ին “Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն” վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքեց համագործակցության պայմանագիր, որի ներքո “ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ տարածքում կտրամադրի մինչև 20 մլն ՀՀ դրամի բնակարանների ձեռք բերման, ինչպես նաև վերանորոգման վարկեր: