Կանոնադրական հիմնադրամի ավելացում

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի նախագահի 27.05.2022թ. որոշմամբ գրանցվել է ընկերության կանոնադրությունը` նոր խմբագրությամբ, պայմանավորված կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման հետ: